ВагітністьСхожі статті:

Популярні записи


 • Зміни в статевих органах, молочних залозах під час вагітності

  ОБМІН РЕЧОВИН

  Білковий обмін. При вагітно­сті відбувається скупчення білкових речовин в організмі жінки. Скупчені білки витрачаються: 1 на ріст матки і молочних залоз; 2 на побудову ор­ганізму зростаючого плода; 3 частина білків відкладається як запас, що ви­трачається після родів у зв'язку з го­дуванням груддю.

  Вуглеводний обмін. Вугле­води, які є енергетичним матеріалом при вагітності, добре засвоюються, концентрація цукру в крові звичайно нормальна. Вуглеводи у вигляді гліко­гену відкладаються не тільки в печін­ці і в м'язах тіла, а й у плаценті і мускулатурі матки. Вуглеводи з орга­нізму вагітної переходять через пла­центу до плода у вигляді глюкози. При переобтяженні організму вуглево­дами у вагітних іноді з'являється цу­кор у сечі, що пояснюється підвищен­ням проникності ниркового епітелію. Така глікозурія швидко минає при встановленні правильного режиму хар­чування.

  Жировий обмін. У крові ва­гітних підвищена кількість нейтраль­ного жиру, холестерину і ліпоїдів. Жирові речовини нагромаджуються також у надниркових залозах, пла­центі і молочних залозах. Нерідко при вагітності збільшується підшкірна основа. Ліпоїди витрачаються на побудову тканин матері і плода, ней­тральний жир є енергетичним мате­ріалом. Великою кількістю ліпоїдів у крові пояснюють легкість настання ефірного та інших видів наркозу у ва­гітних.

  Мінеральний і водний обмін. Під час вагітності відбуваються затримка солей кальцію в організмі і витрачання їх на побудову кісткової системи плода. Посилюється засвоєн­ня фосфору, потрібного для розвитку нервової системи і скелета плода, а також для синтезу білків в організмі матері.

  Від матері до плода переходить за­лізо, яке є складовою частиною гемо­глобіну. В період внутрішньоутробного життя плід скупчує залізо в печінці і селезінці. При недостатньому введен­ні заліза з їжею у вагітної виникає анемія, а у плода порушується роз­виток.

  Ці особливості обміну показують, що вагітна повинна діставати їжу, яка містить достатню кількість заліза, кальцію і фосфорних сполук.

  Вітамінний обмін. Потреба організму вагітної жінки у вітамінах збільшена в зв'язку з необхідністю забезпечення ними плода.

  Особливо збільшується потреба в аскорбіновій кислоті, необхідній для розвитку плода і зародкових оболо­нок. Підвищується потреба і у вітамі­нах — D, ретинолі, тіаміні, токоферолі вони сприяють розвиткові вагітності та ін. При недостатньому введенні ві­тамінів з їжею у вагітної виникає па­тологічний стан — гіповітаміноз або навіть авітаміноз; перебіг вагітності при недостачі вітамінів порушується.

  СТАТЕВІ ОРГАНИ

  Вагітність викликає зміни в усьому організмі жінки, проте найзначніші зміни відбуваються в матці. Під час вагітності змінюються величина, фор­ма, положення, консистенція і реак­тивність збудливість матки.

  Матка прогресивно збільшується протягом усієї вагітності. Довжина невагітної матки 7—8 см, на кінець ва­гітності — 38 см. Поперечник збільшується від 4—5 до 25—26 см. Маса невагітної матки 50—100 г, наприкінці вагітності 1000—1200 г без плодово­го яйця. Об'єм порожнини матки на кінець вагітності збільшується в 500 раз. Збільшення матки відбувається головним чином внаслідок гіпер­трофії збільшення розмірів і гіпер­плазії збільшення кількості м'язо­вих волокон матки.

  Шийка матки під час вагітності роз­пушується, стає м'якою і соковитою, розтяжною. Судини в ділянці шийки подовжені, вени різко розширені, наповнені кров'ю; шийка матки має си­нюватий відтінок.

  До IV місяця плодове яйце містить­ся в порожнині матки. З IV місяця нижній полюс зростаючого плодового яйця розтягує перешийок матки і роз­міщується в ньому Перешийок З Цьо­го часу входить до складу плодовмістилища і разом з частиною нижнього відділу тіла матки становить нижній сегмент матки. Під час родів переши­йок разом з шийкою матки перетво­рюється на вихідну трубку.

  Зовнішній і внутрішній зів шийки матки у первовагітних залишається закритим до родів, у повторновагітних канал шийки матки в останні місяці вагітності розширюється і нерідко про­пускає палець.

  Маткові труби потовщуються, стають соковитими внаслідок гіперемії і серозного просочування тканини. В міру росту матки положення труб стає все більш прямовисним, на кі­нець вагітності вони звисають вниз по ребрах матки.

  Яєчники трохи збільшуються, стають м'якші, овуляція в них припи­няється; в одному з яєчників місти­ться жовте тіло вагітності. У зв'язку з ростом матки яєчники піднімаються з малого таза і розміщуються в че­ревній порожнині біля бокової по­верхні матки.

  Зв'язки матки довшають і потов­щуються. Особливо значно гіпертрофуються круглі і крижово-маткові зв'язки, що сприяє вдержуванню мат­ки в правильному положенні під час родів.

  Піхва у зв'язку з вагітністю за­знає істотних змін. Кровопостачання стінок піхви різко зростає, відбуває­ться серозне просочування всіх її ша­рів. Стінки піхви розпушуються, ста­ють соковитими і легко розтяжними. Слизова піхви набирає синюшного за­барвлення.

  Зовнішні статеві органи під час вагітності розпушуються, сли­зова входу в піхву стає ціанотичною. У повторновагітних іноді на зовнішніх статевих органах утворюються вари­козні вузли.

  МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ

  Розвиток молочних залоз починає­ться в період статевого дозрівання і відбувається під впливом статевих гормонів.

  Під час вагітності молочні залози підготовляються до секреції молока. Залозисті часточки молочних залоз збільшуються, в епітелії альвеол з'являються найдрібніші частинки жиру. Кровопостачання залоз посилюється, підшкірні вени розширяються і про­свічують крізь ніжну шкіру. Молочні залози стають напруженими, в них нерідко відчувається легке поколю­вання. Соски збільшуються, пігментуються разом з навколососковим кружком, монгомерові залози висту­пають виразніше. Посилюється збуд­ливість гладеньких м'язів, закладених у соску; при механічному подразненні соска м'язи скорочуються, навколосос­ковий кружок зменшується, сосок ви­ступає виразніше.

  З молочних залоз уже на початку вагітності удається видавити краплин­ки молозива.

  Підготовка молочних залоз до лак­тації відбувається під впливом гормо­нів плаценти і лактогенного гормону передньої частки гіпофіза.